Cute Onion Club - Onion Head

Followers

Thursday, 30 August 2012

Apa itu Konservasi??


Konservasi dalam pendidikan awal kanak-kanak

Konservasi itu ialah pengekalan. Kanak-kanak pada peringkat praoperasi belum memahami konsep konservasi( pengekalan) ciri-ciri bahan seperti nombor, ruang, isi padu dan berat yang sama tidak berubah kandungannya walaupun berlainan bentuk dan saiz. Pemikiran egosentrik mengehadkan kebolehan kanak-kanak melakukan konservasi, iaitu pengetahuan bahawa bilangan atau isi padu objek kekal walaupun berubah bentuk ( seperti bentuk bekas berubah ataupun objek digerakkan menjadi lebih jauh. 

Penguasaan konservasi kanak-kanak meningkat mengikut konsep yang lebih ketara ke arah konsep yang abstrak ( penaakulan transduktif) seperti 

  • Bilangan
  • Kawasan/ ruang
  • Isi padu
  • Berat
kanak-kanak akan bermula dengan konservasi bilangan dan berakhir dengan konservasi berat. Konservasi bilangan boleh dikuasai pada peringkat prasekolah. Individu yang tidak terdedah kepada konsep berat seperti pengukuran menggunakan kg, kati atau paun mungkin tidak menguasai konservasi berat, walaupun sudah dewasa.

Contoh konservasi:
Kanak-kanak ditunjukkan dengan dua biji gelas yang mengandungi jumlah air yang sama banyak. Jika air dari sebiji gelas itu dituangkan ke dalam sebiji gelas yang lebar dan pendek maka berpendapat air di dalam gelas yang lebar itu kurang dari air di dalam gelas yang tinggi.

Contoh lain ialah guli. Beberapa guli disusun sebaris dan kemudian di teraburkan. Kanak-kanak pada peringkat praoperasi akan mengatakan guli yang bertabur itu adalah lebih banyak. Manakala, peringkat operasi konkrit, kanak-kanak akan mengatakan kedua-dua itu adalah sama banyak.Flash games matematik untuk kanak-kanak
Nama  permainan        : Dora Explorer Star Catching

Umur                           : 4 tahun

Objektif Permainan     :
1.      Mengenali warna seperti merah, kuning dan hijau.
2.      Mengelaskan objek mengikut warna.

Cara bermain               :
1.      Mula-mula tekan butang ‘PLAY’
2.      Dengar arahan yang diberi.
3.      Kanak-kanak dikehendaki melihat salah satu kotak bintang yang berwarna.
4.   Contohnya, jika kotak bintang besar mengeluarkan warna merah maka kanak-kanak perlu mengambil bintang yang sama warna bergerak dalam bulatan dengan cepat.
5.      Masa berjalan mengikut bulatan.
6.      Kanak-kanak perlu mengelaskan bintang dengan cepat sebelum masa tamat.
7.      Jumlah bintang yang dikelaskan akan dipamerkan pada akhir permainan.
8.      Sekiranya kanak-kanak tidak dapat mencapai sasaran permainan, mereka boleh bermain semula dengan menekan butang “PLAY AGAIN’.

Kelebihan permainan  :
1.   Maklumat dan arahan yang mudah difahami oleh kanak-kanak dan sesuai dengan tahap perkembangan kognitif mereka.
2.      Perwakilan objek konkrit yang menarik kerana menggunakan ikon gambar yang jelas dan mudah difahami.
3.      Konsep belajar sambil bermain dapat didedahkan dalam pembelajaran kanak-kanak.
4.      Memberi pengalaman baru dan bermakna dalam kehidupan awal kanak-kanak.
5.      Memberi  peluang kepada kanak-kanak meneroka sesuatu yang baru dalam pembelajaran.
6.      Merangsang minat dan keseronokan kanak-kanak  untuk belajar matematik.
7.      Kanak-kanak dapat mempelajari Bahasa English.
8.      Kanak-kanak dapat bertindak dengan pantas dalam mengelaskan warna.
9.      Meningkatkan kebolehan mengesan bunyi, mengecam warna dan menganggar kedudukan objek dalam ruang ( di sini,  di sana, ada, tiada dan sebagainya).
10.  Menarik kanak-kanak untuk bermain kerana mempunyai unsur audio dan visual yang jelas.
11.  Memberi peneguhan positif seperti kata-kata pujian apabila kanak-kanak boleh melakukan dengan baik.

Kekurangan permainan           :
1.      Kesesuaian umur dengan kemahiran kanak-kanak untuk bermain permainan ini  adalah terhad.
2.      Kemahiran sosialiasasi kanak-kanak dengan orang sekeliling berkurangan.
3.      Memberi risiko kepada daya penglihatan kanak-kanak pada awal usia.
4.      Masa kanak-kanak untuk bersama dengan guru, ibu bapa dan rakan sebaya kurang.
5.      Tidak mempunyai kepelbagaian aktiviti.
6.      Kanak-kanak tidak merasai bahan yang sebenar.

Hasil Pembelajaran      :
Di akhir, permainan kanak-kanak dapat:
1.      Mengetahui nama warna dengan betul.
2.      Mengelaskan objek yang sama warna dengan betul.
3.      Perkembangan pra-matematik semakin bertambah.


Link games matematik.
http://media.y8.com/system/contents/43365/original/how-many-apples-are-in-the-cart.swf?1338117744
http://media.y8.com/system/contents/43290/original/how-many-robots.swf?1337850417
http://www.learninggamesforkids.com/math_games/addition/bus-drivers-math-addition.html
http://media.y8.com/system/contents/46469/original/how-many-teddy-1.swf?1345244860

p/s : games2 di atas itu semuanya leh download.

Tuesday, 21 August 2012

buku cerita kanak-kanak

 koleksi buku-buku cerita