Cute Onion Club - Onion Head

Followers

Wednesday, 19 September 2012

PRoSeS P&P sAins Yang berKesan


Proses pengajaran dan pembelajaran sains yang berkesan memerlukan guru dalam memainkan peranan seperti berikut:

SEBAGAI FASILITATOR

Iaitu mengadakan persekitaran bagi menggalakkan perkembangan kanak-kanak. Antara tugas yang perlu dilakukan adalah merancang, mengumpul bahan dan mencuba dahulu aktiviti y ingin dilakukan bersama kanak-kanak. Sebagai fasilitator guru seharusnya bersedia berhadapan dengan keadaan yang tidak teratur dan bersedia meneroka bersama kanak-kanak.


SEBAGAI PEMANGKIN

Guru adalah pemangkin y mampu menggerakkan dan mencabar pemikiran kanak-kanak supaya mereka sedar keupayaan mereka berfikir dan menyelesaikan masalah. Sebagai pemangkin, guru menentukan kegembiraan dalam penerokaan mencari pengetahuan itu dapat diteruskan dan ditanam dalam diri kanak-kanak.


SEBAGAI PAKAR RUJUK

Guru memerhati, mendengar dengan teliti dan menjawab soalan dengan mudah semasa kanak-kanak menjalankan aktiviti. Sebagai pakar rujuk, guru cuma memberi maklumat sekadar cukup bagi menggerakkan kanak-kanak memberi tumpuan pada aspek yang ingin dikaji. Peranan guru-guru lebih ke arah memberi bimbingan dan sokongan dan bukan mengarah kanak-kanak.


SEBAGAI MODEL

Guru seharusnya mampu menunujukkan kepada kanak-kanak ciri-ciri yang baik supaya berjaya dalam penerokaan ilmu seperti ingin tahu, menghargai, tabah, dan kreatif. Pada peringkat ini, kanak-kanak belajar dengn meniru tingkah laku yang dipaparkan oleh guru. Justeru adalah penting bagi menunjukkan contoh dan teladan yang baik sebagai ikutan kanak-kanak.

Sumber rujukan :#  Buku Sains Prasekolah

No comments:

Post a Comment