Cute Onion Club - Onion Head

Followers

Wednesday, 20 June 2012

Indahnya Didikan Awal Anak Cara IslamPendidikan berlangsung sepanjang hayat. Ia bermula daripada pemilihan calon suami dan isteri ataupun bakal bapa dan ibu sehingga ke liang lahad. Justeru, pendidikan bermula dari rumah dan guru yang pertama adalah ibu.
Indahnya Didikan Awal Anak Cara Islam adalah jawapan kepada persoalan para ibu bapa yang mahu memastikan permata hati mereka membesar dalam didikan sempurna yang disarankan Islam. Indahnya Didikan Awal Anak Cara Islam menekankan enam aspek utama dalam pendidikan anak-anak merangkumi aspek rohani, kognitif, bahasa, emosi, jasadi dan sosialisasi.

Keenam-enam aspek ini perlu difahami oleh ibu bapa dan dipraktikkan sepanjang proses perkembangan anak-anak bagi memastikan mereka mendapat pendidikan menyeluruh yang merangkumi aspek duniawi dan ukhrawi.

Pendidikan awal anak adalah peletakan batu asas yang penting supaya keseluruhan sistem pendidikannya bergerak pada orbit yang betul berpaksikan prinsip tauhid. Hasrat pendidikan awal anak adalah penyemaian benih bermutu bagi menjadikan keredaan Allah sebagai puncak pencapaian pendidikan dan destinasi terakhir perjalanan manusia.

Buku ini memberi fokus kepada peringkat pendidikan terawal anak secara sistematik dan praktikal. Lebih awal persiapan dibuat, lebih besar potensi bagi mencapai kejayaan.


Isi Kandungan:

Prakata

Pendahuluan

Pengertian Pendidikan Anak-Anak
- Asas Pendidikan Anak-Anak

Tema Pembangunan Rohani
- Panduan Mengenali Allah dan Mencintai Rasul
- Panduan Mengajar Solat
- Panduan Membaca Al-Quran

Tema Pembangunan Kognitif
- Keajaiban Otak Anak
- Deria dan Perkembangan Kognitif

Tema Pembangunan Jasmani
- Asas Pembinaan Fizikal Menurut Perspektif Islam
- Kaedah Pembinaan Fizikal Menurut Perspektif Islam
- Tahap Perkembangan Fizikal Anak-Anak
- Kemahiran Pergerakan Motor
- Pantulan (Refleks)
- Kemahiran Pergerakan Motor Kasar dan Halus
- Pertumbuhan Fizikal Anak
- Perkara-Perkara yang Mempengaruhi Perkembangan dan Pertumbuhan Fizikal

Tema Pembangunan Bahasa
- Asas Pembinaan Bahasa Menurut Perspektif Islam
- Asas Pembinaan Bahasa Menurut Perspektif Islam
- Peringkat Perkembangan Bahasa Anak-Anak
- Program Khusus Memperkenalkan Bahasa Kepada Bayi

Tema Pembangunan Emosi
- Asas Pembinaan Emosi Anak Menurut al-Quran dan Sunah
- Perkembangan Emosi Bayi
- Keyakinan Kendiri

Tema Pembangunan Sosialisasi
- Asas Pembinaan Sosialisasi Anak Menurut Al-Quran dan Sunah
- Kemahiran Berinteraksi
- Perkembangan Sosialisasi Anak-Anak
- Tingkah Laku Prososial
- Tingkah Laku Antisosial
- Adab-Adab Sosial

Penutup dan Harapan
Bibliografi
Biodata Penulis

Jangan lupa dapatkan buku ini di pasaran..

Sumber: PTS

No comments:

Post a Comment